Jastrzębie-Zdrój: (32) 471 99 00, (32) 473 10 08

gdzie chcesz z nami pojechać?

praca

Biuro Podróży Kulig Travel stale poszukuje do współpracy doświadczonych rezydentów i pilotów:


Poszukuje osoby chętnej do podjęcia praktyki lub stażu z Urzędu Pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres mailowy: biuro@kuligtravel.pl. W temacie prosimy o wpisanie słowa "praktyka" lub "staż".


Szanowni Państwo,

Prosimy o umieszczenie w składanej aplikacji (podaniu) klauzuli o następującej treści (brak klauzuli o wskazanej treści sprawi, że nadesłane przez Państwa materiały nie będą rozpatrzone podczas rekrutacji):

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 32A, moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (podaniu) o pracę i życiorysie (CV) w celu prowadzenia bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie.

                                                                                                                                                                      …………………………………………………

                                                                                                                                                                                        data i czytelny podpis

* Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”: • administratorem moich danych osobowych jest Kulig Janusz Biuro Podróży „Kulig Travel” z siedzibą 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 32A, • podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, • celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji, • moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym, • dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody, • mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,  przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, • mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

                                                                                                                                                                  Zapoznałem się z treścią powyższej informacji. 

                                                                                                                                                                 …………………………………………………………

                                                                                                                                                                                          czytelny podpis

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności