gdzie chcesz z nami pojechać?

ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNEGO

1. W przypadku wyjazdów krajowych Organizator ubezpiecza Podróżnych w Signal Iduna Polska TU S.A. na mocy umowy generalnej nr 205398 z dnia 18.09.2017 r. od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonych uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 16.02.2015 r., zmienionych aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 r. umowa ubezpieczenia NNW obejmuje świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu (NWI), świadczenie na wypadek śmierci (NWS) do kwoty 3.000 zł; uwaga - ubezpieczenie nie obejmuje m.in. kosztów assistance (np. transport chorego do szpitala bądź innej placówki medycznej, apteki itp.). Odpłatność za niniejszą usługę ponosi Podróżny;

2. W przypadku wyjazdów za granicę Organizator ubezpieczenia Podróżnych w Signal Iduna Polska TU S.A. na mocy umowy generalnej nr 203817 z dnia 01.12.2014 r. i zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. w zakresie Kosztów Leczenia równowartość w PLN do 20 000 EUR, Koszty Ratownictwa - równowartość w PLN do 6 000 EUR (podlimit KL), NWI - trwały uszczerbek 15 000 PLN, NWS – śmierć – 15 000 PLN, pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego - 800 PLN zgodnie z Ogólnymi Warunkami Bezpieczne Podróże dostępnymi w BP KULIG TRAVEL. Ochrona ubezpieczeniowa jest rozszerzona o choroby przewlekłe i nowotworowe w zakresie standard.

3. Podróżny podpisujący umowę oświadcza za siebie i za innych uczestników imprezy (w zakresie posiadanego upoważnienia), iż każdy Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.  Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.

4. Podróżny w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego powinien skontaktować się z Centralą Alarmową SIGNAL IDUNA:+48 (22) 864 55 26,  fax +48 (22) 575 95 75, sms +48 661 000 888.

5. Podróżny może wykupić ubezpieczenia dodatkowe takie jak:

- doubezpieczenie w ramach Kosztów Leczenia czyli zwiększenie kwoty ubezpieczenia we własnym zakresie lub u Organizatora

- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania imprezy we własnym zakresie lub poprzez dokonanie dopłaty u Organizatora. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 14 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części zaliczki). W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności