gdzie chcesz z nami pojechać?

regulamin vouchera turystycznego

REGULAMIN VOUCHERA TURYSTYCZNEGO REALIZOWANEGO W BIURZE PODRÓŻY KULIG TRAVEL JANUSZ KULIG

OGÓLNE WARUNKI

1.      Vouchery Turystyczne uprawniają do zakupu imprez turystycznych świadczonych przez BP Kulig Travel – Organizator.

2.      Wystawcą Voucherów jest Biuro Podróży KULIG TRAVEL Janusz Kulig - Al. Piłsudskiego 32A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

3.      W przypadku zamiany uczestnika - Klient jest zobowiązany przekazać Wystawcy Vouchera dane osób, którym przekazuje Voucher, i które będą realizowały Voucher.

WAŻNOŚĆ I REALIZACJA

1.      Vouchery są ważne zgodnie z datą ważności.

2.      Data ważności każdorazowo jest umieszczona na Voucherze.

3.      Podczas trwania ważności Vouchera należy dokonać rezerwacji imprezy turystycznej. Realizacja imprezy turystycznej może nastąpić po terminie ważności Voucherów.

4.      Po upływie daty ważności Vouchery nie mogą zostać zrealizowane.

5.      Jeżeli Vouchery nie zostały wykorzystane przed upływem ich terminu ważności z winy Klienta uważane są za nieważne i nie mogą być realizowane.

6.     Vouchery nie mogą być zamienione na gotówkę.

7.      Jeśli wartość imprezy turystycznej jest niższa od wartości Vouchera, kwota będąca różnicą zostanie wypłacona.

8.      Jeśli wartość zarezerwowanej imprezy jest wyższa od wartości Vouchera, Klient dopłaca różnicę przelewem lub gotówką.

SPOSÓB REALIZACJI

1.      Voucher można zrealizować dzwoniąc/odwiedzając BP Kulig Travel/drogą e-mailową (w zależności od biura, w którym dokonano podpisania pierwotnej umowy):

SIEDZIBA FIRMY: BP KULIG TRAVEL Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 32A, tel. 32/473 10 08, 32/471 99 00, biuro@kuligtravel.pl

FILIA: BP KULIG TRAVEL Katowice, ul. Plebiscytowa 26, tel. 32 20 30 719, 32/20 30 813, katowice@kuligtravel.pl                                                     

2.      Po wyborze oferty Klient Vouchera dopełnia wszelkich formalności zgodnie z zasadami rezerwacji imprez turystycznych (podpisanie umowy oraz warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej).

3.      Voucher jest formą płatności.

4.      Oryginał Vouchera musi być dostarczony przez Klienta do biura w Jastrzębiu-Zdroju lub Katowicach w chwili podpisania umowy (osobiście lub pocztą tradycyjną).

5.      Po otrzymaniu Vouchera i dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez Wystawcę, a w razie konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę imprezy, usługę uznaje się za opłaconą.

6.     Datą realizacji Vouchera jest dzień dokonania rezerwacji imprezy turystycznej.

7.      Jeżeli Klient posiada więcej Voucherów istnieje możliwość ich łączenia do wykorzystania na jedną imprezę turystyczną.

8.      Vouchery można łączyć tylko jeśli należą do jednego Klienta.

REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1.      Rezygnacja z zakupionej imprezy turystycznej za pomocą Vouchera wymaga pisemnego oświadczenia.

2.      W przypadku gdy Klient w okresie jego ważności:

a)     rezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej, która częściowo lub w całości została opłacona Voucherami,

b)     nie rozpocznie imprezy turystycznej opłaconej częściowo lub w całości Voucherami z powodów niezależnych od BP KULIG TRAVEL,

Klientowi przysługuje zwrot Vouchera o wartości uwzględniającej potrącenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w wysokości określonej zgodnie z OWU usług turystycznych przez Organizatora imprezy turystycznej objętą dokonaną rezerwacją.

3.      Vouchery zwrócone Zgłaszającemu po potrąceniu, zachowują pierwotny termin ważności.

4.      W przypadku, kiedy Klient rezygnuje z imprezy turystycznej po upływie terminu ważności Vouchera, BP KULIG TRAVEL nie zwraca jego wartości.

5.      W przypadku, kiedy Klient nie rozpoczął imprezy turystycznej z powodu odwołania wyjazdu przez Organizatora Klientowi zwracane są Vouchery o pierwotnej wartości

REKLAMACJE

1.      Reklamacje z tytułu imprez turystycznych zakupionych u Wystawcy, Klient winien składać zgodnie z aktualnie obowiązującymi ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych organizatora imprezy turystycznej, którą wykupił.

KLAUZULA O DANYCH OSOBOWYCH 

1.      Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wystawcę w celach marketingowych i do realizacji imprezy turystycznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść regulaminu realizacji Vouchera, który jest integralną częścią realizacji usług płaconych voucherem turystycznym.

 

LEGENDA:

1. Voucher = Voucher Turystyczny

2. BP Kulig Travel = Wystawca = Organizator

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności